Get Adobe Flash player

Formulieren

inschrijfformulier Leden De Putter

Voor het printen van het formulier drukt u links boven op het printer icoontje.

 

Inschrijfformulier onderlinge tentoonstelling 2024

Georganiseerd door vogelvereniging “de Putter” sluiting inschrijving: 7 oktober 2024

 

Totaal aantal vogels : ………..

 

Eerste 5 vogels 1 euro per stuk vanaf 6e vogel gratis.


Aantal enkelingen ....................................................................


Aantal stellen ...........................................................................


Aantal stammen ......................................................................

 

Totaal =..................€...


Naam:

 

Adres:

Wordt niet vermeld in de catalogus

 

Postcode:

 

Woonplaats:

 

Telefoon:

 

Kweeknummers COM: ……..…... / …….……. / …….……….

 

Lid afdeling:

 

Eremetaal / Geldprijs: aangeven wat gewenst is

 

Jeugd: ja/nee

 

GROEP

SOORT EN/OF KLEURSLAG VAN DE VOGEL

EIGEN KWEEK

Bedrag

verz

vogel+

kooi

Opm.

 

A-

vogel

enk

A-

vogel

stel

A-

vogel

stam

Ringnr

andere

org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal verzekerd bedrag vogel plus kooien

 

 

Klapkooien lenen: ja/nee

Aantal vogels in klapkooi:,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Aantal grote klapkooien: .................

 

Aantal kleine klapkooien: ................

Raadpleeg het vraagprogramma van de NBvV om vast te stellen of de vogel in een klapkooi moet.

 

Raadpleeg bij het invullen het vraagprogramma N.B.v.V. en vermeld duidelijk het groepsnummer alsmede de soort en/of de kleurslag van de vogel.

 

Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde inschrijving zijn/haar eigendom is en hij/zij inschrijft onder de voor deze tentoonstelling geldende bepalingen.

 

 

Datum:                                                                                                     Handtekening: